Medycyna pracy

medycyna_pracyDziedzina jaką jest medycyna pracy, oscyluje wokół ważnych zagadnień związanych ze środowiskiem pracy, wszystkimi zagrożeniami a tym bardziej medycyna pracy walczy z chorobami zawodowymi, na które zapadamy niestety coraz częściej. Warto jednocześnie pamiętać, iż medycyna pracy stara się wyeliminować wszelkie przeciwwskazania do działania na adekwatnej płaszczyźnie, a więc pracy w otoczeniu czy miejscu względnie zawodzie do którego posiadamy pewne niezbędne predyspozycje. Oczywiście lekarz medycyny pracy ocenia nie tylko nasz stan zdrowia lecz również kondycję psychiczną, dodatkowo bada nas systematycznie co kilka lat starając się stwierdzić negatywny wpływ pracy na nasze zdrowie a co najważniejsze tego jak odczuwa to nasz organizm w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlatego niech nie dziwi sytuacja w której o medycynie pracy mówi się niemal wyłącznie w zakresie czysto zawodowym, w końcu bądź co bądź ma ona z nim bardzo wiele wspólnego, każdy pracownik podlega określonej ochronie a co za tym idzie pracodawcy muszą dostosować się do medycyny pracy w pełnym tego słowa znaczeniu.